NORRA BOTKYRKA SJÖSCOUTKÅRS SJÖCERTIFIKAT

Behörighet Allmänt Båttyp Seglingsområde
Simmarmärket SIMMARMÄRKET kan tas av dig som är spårar- eller upptäckarscout. SIMMARMÄRKET ger dig rätt att delta som besättning i kårens båtar. Longboat Mälaren, innerskärgården
Roddarmärket RODDARMÄRKET kan tas av dig som är spårar- eller upptäckarscout. RODDARMÄRKET ger dig rätt att fritt ro kårens båtar när någon ledare är i närheten. Longboat Mälaren, innerskärgården
C-certifikat C-CERTIFIKATET kan tas av dig som är upptäckarscout eller äldre. C-CERTIFIKATET ger dig rätt att fritt segla kårens båtar när någon ledare är i närheten. ZEF-jolle Longboat Mälaren, innerskärgården
B-certifikat B-CERTIFIKATET kan tas av dig som är äventyrarscout eller äldre. B-CERTIFIKATET ger dig rätt att fritt segla med Longboat inom Mälaren under förutsättningen att samtliga besättningsmedlemmar har minst B-certifikat ZEF-jolle Longboat Mälaren, innerskärgården
A-certifikat A-CERTIFIKATET kan tas av dig som är äventyrarscout eller äldre. A-CERTIFIKATET ger dig rätt att fritt segla kårens alla båtar. ZEF-jolle Longboat Motorbåt Livräddningsbåt Mälaren, inner- och ytterskärgården

 

SIMMARMÄRKET

SIMMARMÄRKET kan tas av dig som är spårar- eller upptäckarscout. SIMMARMÄRKET ger dig rätt att delta som besättning i kårens båtar.
FORDRINGAR:
1. Du ska kunna simma 200 m.
2. Du känner till vad bad-, båt- och sjövett innebär (Svenska Livräddningssällskapets regler).

RODDARMÄRKET

RODDARMÄRKET kan tas av dig som är spårar- eller upptäckarscout. RODDARMÄRKET ger dig rätt att fritt ro kårens båtar när någon ledare är i närheten.
FORDRINGAR:
1. Du kan simma 200 m.
2. Du känner till vad bad-, båt- och sjövett innebär (Svenska Livräddningssällskapets regler).
3. Du kan slå råbandsknop, åtta och dubbelt halvslag om egen part.
4. Du kan följande sjötermer: Styrbord, babord, för, akter, roder, åra och årtull.
5. Du kan ro på ett betryggande sätt.
6. Du har under en säsong deltagit i minst 5 roddpass.

C-CERTIFIKAT

C-CERTIFIKATET kan tas av dig som är upptäckarscout eller äldre. C-CERTIFIKATET ger dig rätt att fritt segla kårens båtar när någon ledare är i närheten.
FORDRINGAR:
1. Du kan simma 200 m.
2. Du är medveten om kårens säkerhetsföreskrifter.
3. Du känner till de tio sjövettsreglerna.
4. Du kan slå råbandsknop, dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part, åtta, skotstek, dubbel skotstek, pålstek och tagla.
5. Du känner till de vanligaste sjötermerna, båt; seglets delar och segelsätten
6. Du känner till sjövägsreglerna
7. Du kan hantera en Longboat på ett betryggande sätt. Dvs. göra klar båten, segla och avsluta en segling.
8. Du har under en säsong deltagit i minst 5 seglingspass med Longboat.
9. Du visar god sjövana och har ett gott omdöme.

B-CERTIFIKAT

B-CERTIFIKATET kan tas av dig som är äventyrarscout eller äldre. B-CERTIFIKATET ger dig rätt att fritt segla med Longboat inom Mälaren under förutsättningen att samtliga besättningsmedlemmar har minst B-certifikat.
FORDRINGAR:
1. Du har kunskaper motsvarande vad som krävs för C-certifikat.
2. Du kan kårens säkerhetsföreskrifter.
3. Du kan simma 200 m; Klädsim 200 m med flytväst.
4. Du kan riktningar ombord, sjötermer, båtens delar, seglets delar och segelsätten.
5. Du kan sjövägsreglerna.
6. Du kan läsa sjökortet och orientera dig.
7. Du känner till nödsignaler på sjön.
8. Du har kunskaper/färdigheter om tågvirke och dess handhavande.
9. Du har deltagit i minst 10 seglingspass med Longboat under en säsong.
10. Du har deltagit i en segling på minst 24 timmar med Longboat.
11. Du kan lägga till resp. lägga ut med kårens segelbåtar.
12. Du kan masta på och masta av en Longboat.
13. Du har fullgjort din arbetsplikt. OBS! Denna punkt måste förnyas varje år för att få behålla certifikatet.
14. Du visar god sjövana och ett gott omdöme.

A-CERTIFIKAT

A-CERTIFIKATET kan tas av dig som är äventyrarscout eller äldre. A-CERTIFIKATET ger dig rätt att fritt segla kårens alla båtar.
FORDRINGAR:
1. Du har kunskaper motsvarande vad som krävs för B-certifikat.
2. Du kan kårens säkerhetsbestämmelser.
3. Du kan använda ABC vid olycksfall.
4. Du har deltagit i mörkernavigation.
5. Du kan använda en väderrapport i praktiken.
6. Du har förarintyg.
7. Du kan hantera en motorbåt.
8. Du vet hur en brandsläckare fungerar.
9. Du kan undsätta en person som befinner sig i vattnet: a) Från livräddningsbåt b) Från segelbåt
10. Du har deltagit minst en vecka på kårens seglarskola som hjälpledare.
11. Du har fullgjort din arbetsplikt. OBS! Denna punkt måste förnyas varje år, för att få behålla certifikatet.
12. Du visar god sjövana och har ett gott omdöme.
13. När ovanstående punkter uppfyllts ska du tillsammans med kamrater genomföra en uppsegling.
Med uppsegling menas att planera och genomföra en utfärd på minst 24 timmar med segelbåt. Utfärden ska ha godkänts av kårstyrelsen.

 

Länk till pdf för utskrift