Seglingsjournalen ska fyllas i innan och efter en segling sker och detta görs i två steg.

  1. Före Segling (Denna sida SKA fyllas i INNAN segling påbörjats)
  2. Efter Segling (Denna sida SKA fyllas i EFTER segling avslutats)