Att köpa scoutskjorta

Scoutskjortor köper du genom Scoutshopen.
Scouternas sida för Märkesplacering hittar du här.

Placering av märken på scoutskjortan

 

1. Lägermärken & tillfälliga märken

Här placeras märken från läger och hajker. Börja uppifrån och placera dem så som det passar.

2. EU-märke

Det finns sedan 2007 ett EU-märke som man kan sätta under märket för världsförbund om man skall åka utomlands som scout, för att visa varifrån man kommer.

3. Världsscoutförbund

Det finns två världsscoutförbund WAGGGS (där bara flickor kan vara medlemmar) och WOSM (där båda könen kan vara medlemmar). I Sverige funkar det så att pojkar tillhör WOSM och flickor tillhör WAGGGS. Under Sverigemärket på höger ärm skall man placera märket för det världsscoutförbund man tillhör.

4. Sverigemärke

Högst upp på höger ärm placeras Sverigemärket.

5. Scoutrådet

Svenska Scoutrådet, som är en paraply­organisation för alla scoutförbund i Sverige har sin logga redan broderad på scoutskjortorna.

6. Scoutförbund

För scouter är det Svenska Scoutförbundets scoutlilja med mellanblå bakgrund ska placeras här. Scoutledare har ett liknande märke med ljusblå (nästan vit) bakgrund istället.

7. Scoutkår

Kårens namn, Norra Botkyrka Sjöscoutkår, ska stå på en mörkblå etikett, placerad allra högst upp på vänster ärm.

8. Distriktsmärke/Sjöscoutmärke

Strax under kårens namn kan en del tillhörighetsmärken placeras. Till exempel distriktsmärket eller sjöscoutmärket.

9. Basmärken

Basmärken placeras här efter hand som man får dem och man kan försöka sätta dem så att de sex trekantiga märkena till sist bildar en sexhörning. Det första märket skall sitta nederst (så i början får du lämna plats till en rad ovanför) sen följer de andra medurs enligt siffrorna. Basmärkena heter (i den ordning man får dem): nyingen, scouten, väg­visaren, stig­finnaren, utsikten och insikten. De representerar olika delar av scouting och individens utveckling under sin scouttid.

10. Frimärken

Frimärken är övriga märken som delas ut när avdelningen sysslat med något särskilt område. Några exempel är märken för sjukvård, världstema, skidåkning, WWF-märket, hemsideskapande och vattentema. Knivbeviset sätts också här när man har tagit det.