Med anledning av Coronaviruset Covid-19

25 mars, 2020 av Magnus Eriksson

Nedan info uppdaterades 2020-03-23 och gäller från och med nu.
Det är upp till var och en att ta till sig informationen som delges nedan:

I dessa tider kan man som scout tänka på:
En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
Är du sjuk så stannar man hemma och meddelar ledarna t.ex. via SMS att man ej kommer!

En scout känner ansvar för sig själv och andra.
Tvätta händerna innan scoutträffar.
Tvätta händerna länge, sjung gärna ”imse vimse spindel” så länge ska man tvätta!
Gör så här:
1. Löddra tvålen ordentligt.
2. Tvätta i minst 30 sekunder mellan fingrarna, ovanpå handen och runt tummen.
3. Skölj och torka. Använd ej handduken i scoutlokalen, torka med papper.
Så minskar du risken att bli sjuk.

Nys i armvecket.

Scoutträffar sker fortsatt för dig som är frisk samt att ledarna är friska.

Håll därför extra utkik efter ändringar i avdelningsprogrammet på hemsidan!
Var klädd för aktivitet utomhus!

Vi följer
http://www.scout.se/2020/03/13/tips-till-scoutledaren-sa-kan-du-prata-med-din-scout-om-coronaviruset/ http://www.scout.se/2020/03/17/anna-karin-hennig-nu-behovs-vi-scouter-2/
https://www.botkyrka.se/kommun–politik/trygghet-och-sakerhet/krisberedskap/om-coronaviruset.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Sidor som ger råd och information
https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/om-det-nya-coronaviruset/
https://corona.sll.se/
https://start.stockholm/aktuellt/stockholms-stads-arbete-med-coronaviruset/
https://www.krisinformation.se/corona
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses