Nedan journal ska fyllas i och lämnas i båtklubben innan avfärd.
Någon ledare ska också ha godkänt seglingen innan den påbörjas.

Länk till seglingsjournalen