Norra Botkyrka Sjöscoutkår (NBS) bedriver sjöscoutverksamhet för intresserade barn och vuxna i Norra Botkyrka. Kåren bildades 1971. Norra Botkyrka Sjöscoutkår tillhör Scouterna. Scouterna är riksorganisationen för scouting i Sverige. Scouterna består av mer än 70 000 scouter i 1100 scoutkårer i hela Sverige. Gemensamt för alla kårer är att vi gör alla unga redo för livet och delar värderingar, som att alla får vara med och att vi är schyssta kompisar. I Scouterna är alla lika mycket värda.

Kåren är indelad i följande avdelningar:

  • Bävrarna – Bävrar (klass 0-1)
  • Fiskarna – Spårare (klass 2-3)
  • Sjöfåglarna – Upptäckare (klass 4-5)
  • Sjöfararna – Äventyrare (klass 6-8)
  • Piraterna – Utmanare (klass 9 – 18 år)

Som nybörjare är man välkommen att vara med på några möten innan man bestämmer sig för att vara medlem. För att bli medlem i kåren måste man bli registrerad och betala medlemsavgiften. Medlemsavgiften går dels till avgift i Riksorganisationen, scouttidning och försäkring, dels till kårens scoutverksamhet.

Eftersom alla ska ha möjlighet att vara med i Scouterna går det att söka ekonomiskt stöd via Scouternas Stödfond.

Vi har våra avdelningsmöten i Östra flygeln, Slagsta Gård.

Kårens bankgiro nummer: 5791 – 3345